Die mededingende spanne onderneem en beloof plegtig om vandag hulle kleure tot eer van hulle skool te dra en op te trek met ywer, sonder naywer, met krag sonder bruutheid – vasberade maar beleefd, want hoofsaak in die lewe is; nie die oorwinning nie, maar die volharding, nie die vrug nie, maar die gesindheid.

Die vormende waarde van sport kan vir hom wat verloor baie meer beteken as vir hom wat wen, want menige wenner beleef in sy oorwinning soms sy grootste nederlaag en menige verloorder verlaat dikwels die strydperk as triomfator oor homself en sy teenstander; geestelik geskool en gesterk.

As die Groot Teller eendag teenoor jou naam kom skryf, skryf Hy nie dat jy gewen of verloor het nie, maar hoe jou gesindheid in die stryd was.