Ouers en Toeskouers

Dit is Hoërskool Nylstroom se voorreg om die 57ste Bosveld-Interhoër in 2020 aan te bied.  Hiermee nooi ons u hartlik uit om die dag saam met ons te kom geniet.

PROGRAM BEGIN STIPTELIK OM 07:00

05:00 – Hekke maak oop.
06:45 – Neem asb jul sitplekke in.
07:00 – Begin van optog van atlete, daarna die amptelike opening.

DIE VOLGENDE SKOLE SAL TEENWOORDIG WEES:

Hoërskool Ben Viljoen  (BV)
Hoërskool Ellisras  (E)
Hoërskool Hans Strijdom  (HS)
Hoërskool Nylstroom  (N)
Hoërskool Piet Potgieter  (PP)
Hoërskool Frikkie Meyer  (FM)
Hoërskool Warmbad  (W)

ROOK IS STRENG VERBODE IN DIE STADION!!!

Toegangskaartjies is by die hekke te koop.  ‘n Kaartjie gee die reg op ‘n sitplek van normale grootte.

Geen koelhouers word op die pawiljoen toegelaat nie, asook GEEN gasbraaiers en luidsprekers nie.

Volwassenes: R30
Laerskoolleerlinge en kleuters: R20
Skoliere in skooluniform: Gratis
Motors in die terrein: R 50

Programme sal teen R30 elk by die hekke, vóór die byeenkoms beskikbaar wees.

Publiek (motors): Op die B & C-rugbyvelde.  Ingang: Boomstraat. Kostes per motor vir parkering binne die terrein beloop R50,00.

Publiek kan ook buite die terrein op die sypaadjie, op eie risiko parkeer.

Busse: Stop op sokkerveld.

Voetgangershekke in Tamsen-(Chris Hani), Voortrekker-(Thabo Mbeki)  en Colinstraat.

Indien julle gazebo spasie wil huur, kontak Anita du Toit by kantoor@nylies.co.za

Parents and Spectators

Parents and Spectators

Hoërskool Nylstroom has the provilege to host the 57th Bosveld Inter High in 2020.  We warmly invite you to come and enjoy this day with us.

THE PROGRAMME STARTS PROMPTLY AT 07:00

05:00 – Gates will open.
06:45 – Please take your seats.
07:00 – The start of the athlete march, after which the official opening will take place.

THE FOLLOWING SCHOOLS ARE TAKING PART:

Hoërskool Ben Viljoen  (BV)
Hoërskool Ellisras  (E)
Hoërskool Hans Strijdom  (HS)
Hoërskool Nylstroom  (N)
Hoërskool Piet Potgieter  (PP)
Hoërskool Frikkie Meyer  (FM)
Hoërskool Warmbad  (W)

SMOKING IS PROHIBITED IN THE STADIUM!!!

Entrance tickets are for sale at the gates.  A ticket gives you access to a seat of normal size.

NO cooler boxes are allowed on the pavilion, as well as NO gas braaiers of loud speakers.

Adults: R30
Primary school children and toddlers: R20
Learners in uniform: Free
Cars on the premises: R 50

Programmes for R30 each will be available at the gates before the event.

Public (cars): On the B & C-rugby fields.  Entrance: Boom street. Cost per car for parking inside the school premises is R50,00.

Public can park outside the school on the pavement, at own risk.

Busses: Stop on the soccer field.

Pedestrian gates in Tamsen-(Chris Hani), Voortrekker-(Thabo Mbeki)  en Colin Streets.

If you are interested in hiring gazebo space, contact Anita du Toit at kantoor@nylies.co.za